Posty

Wyświetlanie postów z maj, 2014

"Dziękuję Bogu mojemu zawsze, ilekroć wspominam cię w moich modlitwach...", czyli List do Filemona...

"Błądzę jak owca, która zginęła..."

"Możni prześladują mnie bez powodu..."

"Wejrzyj na moją nędzę i wyzwól mnie..."

"Z całego serca wołam: wysłuchaj mię, Panie..."

"Jezus powiedział (...): Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was..."

"O Panie, jesteś sprawiedliwy..."

"Twoje napomnienia są przedziwne..."

"Wykonuję prawo i sprawiedliwość..."

"Nienawidzę ludzi chwiejnych..."

"Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce..."

"Jakże miłuję Prawo Twoje..."

"Niech się nie trwoży serce wasze..."

"Słowo Twe, Panie, trwa na wieki, niezmienne jak niebiosa..."

'Ustaje moja dusza [dążąc] ku Twemu zbawieniu..."

"Twe ręce mnie uczyniły i ukształtowały..."

"Wyświadczyłeś dobro swojemu słudze..."

"Moim działem jest Pan..."

"Nocą pamiętam o Twoim imieniu, Panie..."

"Ja przyszedłem po to, aby /owce/ miały życie i miały je w obfitości..."

"Niech zstąpi na mnie, Panie, Twoja łaska..."

"Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw..."

"Przylgnęła do prochu moja dusza..."

"Otwórz moje oczy, abym ujrzał dziwy Twojego Prawa..."

"Jak młodzieniec zachowa ścieżkę swą w czystości?", czyli o drodze do świętości....

"Szczęśliwi, których droga nieskalana, którzy postępują według Prawa Pańskiego...", czyli początek Psalmu o SŁOWIE...

"Błogosławieni, którzy płuczą swe szaty..."

"Błogosławiony, kto strzeże słów proroctwa tej księgi"...

"Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu..."

"Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę Godów Baranka!"