Posty

Wyświetlanie postów z listopad, 2012

"Oni (...) poszli za Nim..."

"...ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego...", czyli wizja końca świata...

"Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie...", czyli obietnica zwycięskiej walki z wrogiem...

"Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono..."

"Jezus podniósł oczy..."

Jezus Król...

"Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych..."

"Mój dom będzie domem modlitwy..."

"Jezus (...) zapłakał..."

Przypowieść o minach, czyli o Bożej ekonomii zbawienia...

"Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło...."

O modlitwie Jezusowej ciąg dalszy...

"...ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach...", czyli wizja końca świata...

O modlitwie, która się nie kończy...

"Gdzie jest padlina, tam zgromadzą się i sępy..."

"Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest..."

"...jeden (...) widząc, że jest uzdrowiony, wrócił..."

"Słudzy nieużyteczni jesteśmy..."

"Apostołowie prosili Pana: Przymnóż nam wiary...."

"...ona (...) ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie..."

"Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny..."

"Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie", czyli o trosce Pana o świątynię mojego serca...

"...w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca..."

"...nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem..."

"...wszystko jest gotowe...", czyli o Bożej propozycji Królestwa...

"...kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych..."

"Będziesz miłował..."

"Przyjacielu, przesiądź się wyżej...", czyli o fundamentach ludzkiej godności...

"Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego...", czyli o śmierci...

"Błogosławieni...", czyli o Bożej wizji świętości...