Posty

Wyświetlanie postów z sierpień, 2015

"Śpiewajcie Panu pieśń nową...", czyli parametry chrześcijańskiego życia...

"Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie...", czyli Słowa - klucze...

"...kobiety - w skromnie zdobnym odzieniu...", czyli o pokorze...

"Patrzmy na Jezusa...", czyli droga kontemplacji...

"Bóg was samych naucza, abyście się wzajemnie miłowali...", czyli Przykazanie MIŁOŚCI...

"Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie...", czyli reguła Maryi...

"Żywe jest słowo Boże (...), zdolne osądzić pragnienia i myśli serca....", czyli o SŁOWIE - Sędzim...

"Nauczycielu, Ty jesteś Synem Bożym...", czyli credo Natanaela...

"Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne...", czyli SŁOWA o Chlebie ciąg dalszy...

"Zdrowaś Maryjo, łaski pełna...", czyli SŁOWO na każdy dzień...

"Naucz mnie, Boże mój, chodzić Twoimi ścieżkami...", czyli błaganie pielgrzyma...

"Nie zatwardzajcie dzisiaj serc...", czyli błaganie Boga...

"Żywe bowiem jest słowo Boże...", czyli o żyjącym SŁOWIE...

"Jezus Chrystus, będąc bogatym, dla was stał się ubogim...", czyli o DRODZE PANA...

"Błogosławieni ubodzy...", czyli o Bożej drodze do szczęścia...

"Ja jestem chlebem żywym...", czyli SŁOWA o Chlebie (i Winie) ciąg dalszy...

"Córa królewska wchodzi pełna chwały...", czyli o Wniębowziętej...

"Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze...", czyli XIII stacja Drogi Krzyżowej...

"Bóg nasz (...) jest ogniem...", czyli o MIŁOŚCI...

"Trwajcież w karności! Bóg obchodzi się z wami jak z dziećmi...", czyli o Bożej pedagogii ciąg dalszy...

"...dzieci uczestniczą we krwi i ciele...", czyli o jedności z Jezusem - Człowiekiem...

"Oczekuję Pana, który ukrywa swe oblicze...", czyli moje miejsce w Księdze Izajasza...

"Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry...", czyli SŁOWA o Chlebie ciąg dalszy...

"Nie aniołom (...) poddał przyszły świat...", czyli o KRÓLU...

"...przewodnika (...) zbawienia udoskonalił przez cierpienie...", czyli o Bożej pedagogii...

"...z łaski Bożej za wszystkich zaznał śmierci...", czyli o ODKUPIENIU...

"Saw lasaw, saw lasaw...", czyli hebrajskie dźwiękonaśladownictwo...

"...serdeczne współczucie...", czyli o Bożym standardzie życia...

"Oto Ja kładę na Syjonie kamień, kamień dobrany, węgielny, cenny...", czyli o bazie życia...

"Oto ześlę wam chleb z nieba, na kształt deszczu...", czyli SŁOWA o Chlebie ciąg dalszy...

"Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski...", czyli o zdrojach MIŁOŚCI...

"Nie takiego bowiem mamy arcykapłana...", czyli o miejscu Jezusa w świecie...

"...trwajmy mocno w wyznawaniu wiary...", czyli o rdzeniu chrześcijaństwa...

"Z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił On gorące prośby...", czyli o cierpieniu Pana...

"Tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka...", czyli o tożsamości kapłana...

"Tyś Synem moim...", czyli o tożsamości chrześcijanina...