Posty

Wyświetlanie postów z październik, 2016

"Miłość nigdy nie ustaje...", czyli o rozpalonych wnętrznościach Boga...

"Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego...", czyli o świątyni...

"Miłość nie zazdrości..", czyli o znamionach Boga...

"Miłość cierpliwa jest...", czyli o długomyślności Stwórcy...

"...ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą..."

"Wy (...) jesteście Ciałem Chrystusa...", czyli o wspólnotowym Ciele Chrystusa...

"Bóg (...) ukształtował nasze ciało...", czyli Pawłowa nauka o Kościele...

"Pan jest Sędzią...", czyli o Bogu - sprawiedliwym Sędzim...

"Wszyscyśmy (...) w jednym Duchu zostali ochrzczeni...", czyli o charyzmacie chrzcielnym...

"Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch...", czyli Pawłowa nauka o charyzmatach...

"Panem jest Jezus", czyli o działaniu Ducha...

"Niech (...) człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb...", czyli Pawłowa przestroga...

"To jest Ciało moje za was [wydane]...", czyli o Eucharystii...

"...zdarzają się między wami spory...", czyli o problemach pierwszej Wspólnoty...

"Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?", czyli Słowa poznania...

"Czy wypada, aby kobieta z odkrytą głową modliła się do Boga?", czyli o odmienności ról mężczyzny i kobiety...

"...u Pana ani mężczyzna nie jest bez kobiety, ani kobieta nie jest bez mężczyzny...", czyli Pawłowa nauka o człowieku...

"...jestem naśladowcą Chrystusa...", czyli o DRODZE...

"Pańska bowiem jest ziemia i wszystko, co ją napełnia...", czyli regulacje prawne w kwestii pokarmów...

"Niech nikt nie szuka własnego dobra...", czyli reguła miłości...

"Przypatrzcie się Izraelowi...", czyli nauka św. Pawła...

"Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła...", czyli sakramentalne tropy...

"Kielich błogosławieństwa (...) jest udziałem we Krwi Chrystusa..."

"Wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić...", czyli o Bożej gwarancji pomocy...

"Nie szemrajcie...", czyli o nieufności...

"...skała - to był Chrystus...", czyli medytacja biblijna nad Exodusem...

"Ja (...) biegnę nie jakby na oślep...", czyli o duchowej walce w ujęciu św. Pawła...

"Stałem się wszystkim dla wszystkich...", czyli o powołaniu misyjnym św. Pawła...

"...nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości...", czyli o duchowej drodze...

"Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!", czyli o roli szafarza Bożych dzieł...