Posty

Wyświetlanie postów z grudzień, 2020

"Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce...", czyli o Prawie MIŁOŚCI...

"Nie rozstawała się ze świątynią...", czyli o życiu w Bogu...

"Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju...", czyli portret Bożego człowieka...

"...pozostań tam, aż ci powiem...", czyli o doskonałości św. Józefa...

"Dziecię (...) rosło...", czyli o przemianie...

"...kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony...", czyli o sztuce cierpliwości...

"Na początku było Słowo...", czyli wstęp do teologii SŁOWA...

"...znajdziecie Niemowlę...", czyli wizerunek Boga...

"...ręka Pańska była z nim...", czyli proroctwo dla mnie...

"...wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy...", czyli Magnificat...

"Maryja wybrała się...", czyli o Maryjnym wyborze...

"Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus...", czyli chrystologia Zwiastowania...

"Zachariasz (...) pełnił służbę kapłańską przed Bogiem...", czyli o celu i skutku kapłańskiej posługi...

"Mąż Jej, Józef (...) był człowiekiem sprawiedliwym", czyli o ideale mężczyzny...

"Rodowód Jezusa...", czyli o początku Nowego Przymierza...

"...ubogim głosi się Ewangelię...", czyli Dobra Nowina...

"Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy...", czyli Boże wołanie...

"...przybity do krzyża...", czyli św. Jan od Krzyża...

"Kim jesteś (...)? Co mówisz sam o sobie?", czyli pytanie...

"...mówił im o Janie Chrzcicielu...", czyli kazanie św. Augustyna....

"...mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny...", czyli o duchowym węchu...

"...królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je...", czyli o idealnym obywatelu Królestwa...

"...uczcie się ode Mnie...", czyli Jezusowa szkoła życia...

"...moc Najwyższego osłoni Cię...", czyli o życiu w cieniu...

"Jezus przejrzał ich myśli...", czyli katalog pokus według św. Ewagriusza...

"Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego...", czyli o adwentowym szlaku...

"Proście (...) Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo...", czyli o "wypędzeniu"...

"Ulituj się nad nami, Synu Dawida...", czyli propozycja modlitwy Jezusowej...

"...kto spełnia wolę mojego Ojca...", czyli o Bożej Woli...

"...dziękczynienie...", czyli Eucharystia...