Posty

Wyświetlanie postów z styczeń, 2017

"Przyznajcie Panu, synowie Boży...", czyli Psalm 29...

"Do Ciebie, Panie, wołam, Skało moja...", czyli Psalm 28...

"Pan światłem i zbawieniem moim...", czyli Psalm 27...

"Oddaj mi, Panie, sprawiedliwość...", czyli Psalm 26...

"Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę...", czyli Psalm 25...

"Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia...", czyli Psalm 24...

"Pan jest moim pasterzem...", czyli Psalm 23...

"Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?", czyli pasyjny Psalm 22...

"Panie, król się weseli z Twojej potęgi...", czyli królewski Psalm 21...

"Niech Pan cię wysłucha w dniu utrapienia...", czyli Psalm 20...

"Niebiosa głoszą chwałę Boga...", czyli Psalm 19...

"Miłuję Cię, Panie, Mocy moja...", czyli Psalm 18...

"Wysłuchaj, Panie, słuszności...", czyli Psalm 17...

"Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się u Ciebie...", czyli Psalm 16...

"Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie...", czyli Psalm 15...

"Mówi głupi w swoim sercu: «Nie ma Boga»...", czyli Psalm 14...

"Jak długo, Panie...?", czyli Psalm 13...

"Ratuj, Panie...", czyli Psalm 12...

"Do Pana się uciekam...", czyli Psalm 11...

"Dlaczego z dala stoisz, o Panie...", czyli Psalm 10...

"Chwalę Cię, Panie, całym sercem...", czyli Psalm 9...

"...czym jest człowiek...?", czyli Psalm 8...

"Boże sprawiedliwy, Ty, co przenikasz serca i nerki...", czyli Psalm 7...

"...o Panie, jakże długo jeszcze...?", czyli Psalm 6...

"Ty, Panie, będziesz błogosławił sprawiedliwemu...", czyli Psalm 5...

"Wznieś ponad nami, o Panie, światłość Twojego oblicza!", czyli Psalm 4...

"Panie, Ty, jesteś dla mnie tarczą...", czyli Psalm 3...

"Ja Ciebie dziś zrodziłem...", czyli Psalm 2...