Posty

Wyświetlanie postów z grudzień, 2013

"Na początku było Słowo...", czyli Hymn o SŁOWIE na zakończenie roku...

"I wyrośnie różdżka z pnia Jessego..."

"On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu...", czyli przykład Świętej Rodziny...

"Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki..."

"Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką...", czyli Ewangelia według proroka Izajasza...

"A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś...", czyli o maleńkim MIEŚCIE...

"W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta...", czyli opowieść o Bożym Narodzeniu...

"Bogu (...) przez Jezusa Chrystusa, niech będzie chwała na wieki wieków! Amen.", czyli wigilijna doksologia...

"Pozdrawiam was w Panu..."

"Bóg (...) pokoju zetrze wkrótce szatana pod waszymi stopami...", czyli obietnica udziału w zwycięstwie nad diabłem...

"Pozdrówcie współpracowników moich w Chrystusie Jezusie..."

"Polecam wam Febę, naszą siostrę, diakonisę...", czyli o posłudze kobiet w Kościele I wieku...

"Bóg pokoju niech będzie z wami wszystkimi!", czyli o planach św. Pawła...

"Jeśli (...) mogę się chlubić, to tylko w Chrystusie Jezusie...", czyli początek Epilogu Listu do Rzymian

"Przyjdzie potomek Jessego...", czyli Adwent według św. Pawła...

"...królestwo Boże (...) to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym..."

"...jeżeli (...) żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana..."

"...przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa...", czyli o zbroi Światłości...

"Każdy niech będzie poddany władzom...", czyli chrześcijańskie podejście do władzy...

"Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!", czyli o MIŁOŚCI...

"Bądźcie płomiennego ducha!", czyli nauka moralna św. Pawła...

"...przemieniajcie się przez odnawianie umysłu...", czyli Pawłowe wezwanie do nawrócenia...

"...z Niego i przez Niego, i dla Niego [jest] wszystko..."

"Przyjrzyj się (...) dobroci i surowości Bożej..."

"Czyż Bóg odrzucił lud swój? Żadną miarą!", czyli o wiernej Miłości Boga...

"...wiara rodzi się z tego, co się słyszy...", czyli o niewidzialnych uszach serca...

"Słowo to jest blisko ciebie...", czyli o Słowie dającym zbawienie...

"...kresem Prawa jest Chrystus...", czyli o Prawie Nowego Testamentu...

"Oto kładę na Syjonie kamień...", czyli o podwalinach chrześcijańskiego życia...

"Człowiecze! Kimże ty jesteś, byś mógł się spierać z Bogiem?"

"...w sercu swoim odczuwam wielki smutek i nieprzerwany ból...", czyli o udręce św. Pawła...