Posty

Wyświetlanie postów z wrzesień, 2014

"Człowiekiem nikczemnym (...): kto chodzi z kłamstwem na ustach...", czyli potępienie kłamstwa...

"Do mrówki się udaj...", czyli o gromadzeniu SŁOWA...

"Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich!", czyli o przekroczeniu progu swojego domu...

"Uwolnij się, uczyń to, synu...", czyli wołanie o mądrość w słowach...

"Bo drogi ludzkie - przed oczyma Pana...", czyli o Bożych oczach...

"Pij wodę z własnej cysterny...", czyli zachęta do wierności...

"Ku mojej mądrości zwróć się, mój synu...", czyli przestroga przed cudzołóstwem...

"Twe oczy niech patrzą na wprost...", czyli o życiu "oko w Oko"...

"Ścieżka prawych - to światło poranne", czyli o jutrzence mądrości...

"Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć...", czyli o Bożej i ludzkiej logice...

"Posłuchaj, synu, przyjmij moje słowa...", czyli o DRODZE mądrości...

"Podstawą mądrości: zdobywaj mądrość...", czyli o przyjęciu łaski mądrości...

"I drogą swą pójdziesz bezpiecznie...", czyli o czułej opiece Boga...

Szczęśliwy, kto mądrość osiągnął...", czyli o błogosławionej mądrości...

"Bowiem karci Pan, kogo miłuje...", czyli o trudnej MIŁOŚCI...

"Czcij Pana...", czyli o darze od i dla Pana...

"Tak bowiem Bóg umiłował świat...", czyli Dobra Nowina na każdy dzień...

"Z całego serca Bogu zaufaj, nie polegaj na swoim rozsądku", czyli prawo życia duchowego...

"Niech miłość i wierność cię strzeże...", czyli o wiernej Miłości na każdy dzień...

"...ludzie prawi ziemię posiądą...", czyli o drodze do Ziemi Obiecanej...

"Aby cię ustrzec przed cudzą żoną...", czyli przestoga przed niewiernością...

"Ustrzeże cię od drogi występku...", czyli o Bogu pełniącym wartę ciąg dalszy...

"On strzeże ścieżek prawości...", czyli o Bogu, który pilnuje...

"Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem...", czyli o powołaniu chrześcijanina...

"On - tarczą żyjącym uczciwie...", czyli o Bożej tarczy...

"Jeśli, synu, nauki me przyjmiesz...", czyli o Bogu wychowującym swoje dziecko...

"Kto słucha mnie - osiągnie spokój...", czyli o owocach mądrości...

"Mądrość woła...", czyli o Bogu, który szuka nas Słowem...

"Synu mój, słuchaj...", czyli przestroga przed złem...

"Mądry, słuchając, pomnaża swą wiedzę...", czyli początek Księgi Przysłów...