Posty

Wyświetlanie postów z czerwiec, 2017

"Gotowe jest serce moje, Boże...", czyli Psalm 108...

"Kto mądry, niech to zachowa, niech rozważa [dzieła] łaski Pana!", czyli Psalm 107 (cz. VI)...

"Rzeki zamienia On w pustynię...", czyli Psalm 107 (cz. V)...

"Zataczali się i chwiali jak pijani...", czyli Psalm 107 (cz. IV)...

"Chorowali...", czyli Psalm 107 (cz. III)...

"Siedzieli w ciemnościach...", czyli Psalm 107 (cz. II)...

"Wysławiajcie Pana, bo dobry...", czyli Psalm 107 (cz. I)...

"A cały lud niech powie: Amen! Alleluja!", czyli Psalm 106 (cz. IV)...

"Zapomnieli o Bogu...", czyli Psalm 106 (cz. III)...

"U stóp Horebu zrobili cielca...", czyli Psalm 106 (cz. II)...

"Chwalcie Pana, bo dobry...", czyli Psalm 106 (cz. I)...

"Chmurę rozpostarł jako osłonę...", czyli Psalm 105 (cz. IV)...

"Licznie rozmnożył swój naród...", czyli Psalm 105 (cz. III)...

"Wysłał przed nimi człowieka: Józefa...", czyli Psalm 105 (cz. II)...

"Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia...", czyli Psalm 105 (cz. I)...

"Gdy im udzielasz, zbierają...", czyli Psalm 104 (cz. II)...

"Jak szatą okryłeś ją Wielką Otchłanią...", czyli Psalm 104 (cz. I)...

"Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie...", czyli Psalm 103 (cz. II)...

"On odpuszcza wszystkie twoje winy...", czyli Psalm 103 (cz. I)...

"Siła moja w drodze ustała...", czyli Psalm 102 (cz. II)...

"Modlitwa trapionego...", czyli Psalm 102 (cz. I)...

"Chcę opiewać sprawiedliwość i łaskę...", czyli Psalm 101...

"Wykrzykujcie na cześć Pana...!", czyli Psalm 100...

"Pan króluje: drżą narody...", czyli Psalm 99...

"Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie Boga naszego...", czyli Psalm 98...