Przejdź do głównej zawartości

Posty

Najnowszy post

"Bóg naszych ojców wybrał cię, abyś poznał Jego wolę..."

Dz 22, 3-16 Paweł powiedział do ludu: "Ja jestem Żydem, urodzonym w Tarsie w Cylicji. Wychowałem się jednak w tym mieście, u stóp Gamaliela otrzymałem staranne wykształcenie w Prawie ojczystym. Gorliwie służyłem Bogu, jak wy wszyscy dzisiaj służycie. Prześladowałem tę drogę, głosując nawet za karą śmierci, wiążąc i wtrącając do więzienia mężczyzn i kobiety, co może poświadczyć zarówno arcykapłan, jak cała starszyzna. Od nich otrzymałem też listy do braci i udałem się do Damaszku z zamiarem uwięzienia tych, którzy tam byli, i przyprowadzenia do Jerozolimy dla wymierzenia kary. W drodze, gdy zbliżałem się do Damaszku, nagle około południa otoczyła mnie wielka jasność z nieba. Upadłem na ziemię i posłyszałem głos, który mówił do mnie: „Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?” Odpowiedziałem: „Kto jesteś, Panie”. Rzekł do mnie: „Ja jestem Jezus Nazarejczyk, którego ty prześladujesz”. Towarzysze zaś moi widzieli światło, ale głosu, który do mnie mówił, nie słyszeli. Powiedziałem w

Najnowsze posty

"Pójdźcie za Mną...", czyli tajemnica Życia...

"Odszedł od zmysłów...", czyli o Jezusowym stylu życia...

"I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli...", czyli o rdzeniu apostolskiego powołania...

"...łódka była dla Niego stale w pogotowiu...", czyli o "pogotowiu" Jezusa...

"...zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc...", czyli o tajemnicy ludzkiej nieprawości...

"Jezus przechodził w szabat pośród zbóż...", czyli Jezusowa wizja życia...

"Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi?", czyli o Bożym Oblubieńcu...

"Nauczycielu – gdzie mieszkasz?", czyli o Domu...

"On (...) nauczał...", czyli o Jezusie w szkole...

"Wstań, weź swoje nosze i idź do swego domu!", czyli uzdrowienie...

"Bacz, abyś nikomu nic nie mówił...", czyli sekret Mesjasza...

"Pójdźmy gdzie indziej...", czyli o Bożym ruchu...

"Nowa (...) nauka z mocą...", czyli o Słowie...

"Czas się wypełnił...", czyli biblijna koncepcja czasu...

"...ujrzał rozwierające się niebo...", czyli o Chrzcie Świętym...

"I wszedł do nich do łodzi, a wiatr się uciszył...", czyli o Bożej interwencji...

"I rozłożyli się gromada przy gromadzie...", czyli Boży ogród...

"Nawracajcie się...", czyli noworoczny program Jezusowej szkoły...

"Ujrzeliśmy (...) Jego gwiazdę...", czyli Epifania...