"Pójdźcie za Mną...", czyli tajemnica Życia...


Mk 1,14-20

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!» Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.

1. Czas się wypełnił... Kairos - czas MIŁOŚCI - Łaski - Zbawienia - znaków... Finał - szczyt - cel dziejów.... To Boży-mój czas...

2. ...i bliskie jest królestwo Boże... Jezus... Bóg bliski - solidarny - współczujący - doświadczony we wszystkim, oparcie - ostoja nadziei, twierdza - warownia, punkt odniesienia i cel życia, Bóg szukający i znajdujący człowieka... Przychodzi Jezus - Emmanuel - Pan żyjący-we-mnie... Przychodzi do mnie, abym i ja żył-w-Jezusie...

3. Nawracajcie się... Przemiana życia wewnętrznego i zewnętrznego, odwrócenie się od siebie (odejście - wyjście z siebie) - zwrócenie się do Boga (dojście - wejście w Boży świat), przyznanie się do zła (pokuta) - przyjęcie Bożej MIŁOŚCI miłosiernej... Ciągle jest perspektywa zmiany - zamiany mojego życia na Życie Boga....

4. ...i wierzcie w Ewangelii... Przyjęcie Słowa MIŁOŚCI - przyswojenie sobie Bożego planu - podporządkowanie się Bogu - posłuszeństwo Panu - przynależność do Jezusa... Mój Jezus...

5. Pójdźcie za Mną... Tajemnica powołania - droga MIŁOŚCI - szukanie Pana - kroczenie po śladach - bycie z Bogiem... Oto Boże-moje Życie...

Komentarze