Posty

Wyświetlanie postów z maj, 2015

"Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody...", czyli portrety Boga...

"Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę...", czyli pierwsza Dobra Nowina...

"Mojżesz wołał do Pana, a Pan wskazał mu drewno...", czyli zapowiedź krzyża...

"...wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im...", czyli o kapłańskim sercu...

"A w owych czasach byli na ziemi giganci..."

"Pójdź za Mną!", czyli o drodze św. Filipa Neri...

"Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana...", czyli proroctwo...

"Weźmijcie Ducha Świętego!", czyli o życiodajnym Tchnieniu...

"Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego...", czyli o Judit wojującej...

"...razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża...", czyli zarys drogi...

"...jedni drugich gorąco czystym sercem umiłujcie...", czyli Przykazanie Miłości...

"Zatwardź serce tego ludu...", czyli tajemniczy plan Pana...

"Bóg, [dawca] nadziei, niech wam udzieli pełni radości...", czyli o pełni darów...

"... kto urazi serce, odkrywa uczucie...", czyli o skutkach otwartości...

"Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków...", czyli o W-Niebo-Wstąpieniu...

"Wyśpiewuj, Córo Syjońska!", czyli o radości Maryi...

"...pokój przez krew Jego krzyża...", czyli o Mocy Ukrzyżowanego...

"Nie jest dobrze być człowiekowi samemu...", czyli modlitwa MIŁOŚCI...

"Pan rzekł: Zgładzę ludzi, których stworzyłem...", czyli o cierpieniu Boga...

"Radujcie się zawsze w Panu...", czyli o szczęściu...

"Abram zapadł w głęboki sen i opanowało go uczucie lęku...", czyli o duchowych ciemnościach...

"Jak Mnie umiłował Ojciec...", czyli pytania do modlitwy...

"...otwórz szeroko usta...", czyli modlitwa Maryi...

"...nakreśl ten znak TAW na czołach mężów...", czyli o krzyżu w wizji Ezechiela...

"Celem (...) nakazu jest miłość...", czyli o duchowym imperatywie...

"...spotkał Pan Mojżesza i chciał go zabić...", czyli o ocaleniu Mojżesza...

"...nieustannie się módlcie!", czyli Słowo powołania...

"...dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości...", czyli o adoracji...

"Wytrwajcie we Mnie, a Ja /będę trwał/ w was...", czyli pytania do modlitwy...

"Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca...", czyli życzenie św. Pawła...

"Szukam, o Panie, Twojego oblicza..., czyli o twarzy...