Posty

Wyświetlanie postów z marzec, 2012

Psalm 91, czyli o pieczy Najwyższego...

Psalm 90, czyli o człowieku - "marności nad marnościami"...

Psalm 89, czyli o łaskawym i wiernym Bogu oraz wybranym człowieku...

Psalm 88, czyli modlitwa Jezusa - brata Hioba (krzyk nocy ducha)...

Psalm 87, czyli o prawdziwym miejscu urodzin człowieka...

Psalm 86, czyli zapowiedź tajemniczego znaku...

Psalm 85 (adwentowy), czyli Jezus jest tuż tuż... Bóg się (u)rodzi!

Psalm 84, czyli pieśń tęsknoty za Bogiem...

Psalm 83, czyli złe i dobre życzenia pod adresem wrogów...

Psalm 82, czyli o udziale człowieka w prerogatywach Boga...

Psalm 81, czyli o Bożej ustawie...

Psalm 80, czyli o Pasterzu..., i winnicy...