Posty

Wyświetlanie postów z maj, 2017

"Ogień idzie przed Jego obliczem...", czyli Psalm 97...

"Śpiewajcie Panu pieśń nową...!", czyli Psalm 96...

"Nie zatwardzajcie serc waszych jak w Meriba, jak na pustyni w dniu Massa...", czyli Psalm 95...

"Gdy się w moim sercu mnożą niepokoje, Twoje pociechy mnie orzeźwiają...", czyli Psalm 92 (cz. II)...

"Boże, Mścicielu, ukaż się!", czyli Psalm 94 (cz. I)...

"Pan króluje...", czyli Psalm 93...

"Dobrze jest dziękować Panu...", czyli Psalm 92...

"Będziesz stąpał po wężach i żmijach...", czyli Psalm 91...

"Miarą naszych lat jest lat siedemdziesiąt...", czyli Psalm 90...

"Amen. Amen...", czyli Psalm 89 (cz. V)...

"Porozwalałeś wszystkie jego mury...", czyli Psalm 89 (cz. IV)...

"Znalazłem Dawida...", czyli Psalm 89 (cz. III)...

"Niebiosa wysławiają cuda Twoje, Panie...", czyli Psalm 89 (cz. II)...

"Na wieki będę opiewał łaski Pana...", czyli Psalm 89 (cz. I)...

"Nade mną przeszły Twe gniewy i zgubiły mnie Twoje groźby...", czyli Psalm 88...

"Budowla Jego jest na świętych górach...", czyli Psalm 87...

"Uczyń dla mnie znak...", czyli Psalm 86...

"...ucałują się sprawiedliwość i pokój...", czyli Psalm 85...

"...przy Twoich ołtarzach, Panie Zastępów...", czyli Psalm 84....

"...tylko Ty, który sam jeden masz Jahwe na imię, jesteś Najwyższy nad całą ziemią...", czyli Psalm 83...

"Jesteście bogami i wszyscy - synami Najwyższego...", czyli Psalm 82...

"Zacznijcie śpiew i w bęben uderzcie...", czyli Psalm 81...

"Niech ręka Twoja będzie nad mężem Twej prawicy...", czyli Psalm 80...

"Gdzie jest (...) Bóg?", czyli Psalm 79...

"Pan się ocknął jak ze snu, jak wojownik winem zmożony...", czyli Psalm 78 (cz. VI)...

"...wystawiali na próbę i drażnili Boga...", czyli Psalm 78 (cz. V)...

"Ileż razy drażnili Go na pustyni...", czyli Psalm 78 (cz. IV)...

"Ich serce nie trwało przy Nim...", czyli Psalm 78 (cz. III)...

"...nadal grzeszyli przeciw Niemu...", czyli Psalm 78 (cz. II)...

"Do przypowieści otworzę me usta...", czyli Psalm 78 (cz. I)...

"Boże, Twoja droga jest święta...", czyli Psalm 77...