Posty

Wyświetlanie postów z marzec, 2014

"Potem ujrzałem innego anioła lecącego przez środek nieba..."

"Potem ujrzałem: A oto Baranek stojący na górze Syjon..."

"Potem ujrzałem inną Bestię..."

"I ujrzałem Bestię wychodzącą z morza..."

"Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta..."

"I siódmy anioł zatrąbił..."

"Potem dano mi trzcinę podobną do mierniczego pręta..."

"I ujrzałem innego potężnego anioła..."

"I szósty anioł zatrąbił..."

"I piąty anioł zatrąbił..."

"A siedmiu aniołów, mających siedem trąb, przygotowało się, aby zatrąbić..."

"A gdy otworzył pieczęć siódmą, zapanowała w niebie cisza jakby na pół godziny..."

"Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć..."

"Potem ujrzałem czterech aniołów..."

"I ujrzałem: (...) Baranek otworzył pierwszą z siedmiu pieczęci..."

"I ujrzałem na prawej ręce Zasiadającego na tronie księgę..."

"Potem ujrzałem: Oto drzwi otwarte w niebie..."

"Aniołowi Kościoła w Laodycei napisz: (...) Oto stoję u drzwi i kołaczę..."

"Aniołowi Kościoła w Filadelfii napisz: (...) Trzymaj, co masz..."

"Aniołowi Kościoła w Sardes napisz: (...) Stań się czujnym i umocnij resztę..."

"Aniołowi Kościoła w Tiatyrze napisz: (...) Ja jestem Ten, co przenika nerki i serca..."

"Aniołowi Kościoła w Pergamonie napisz: (...) Nawróć się (...)!"