Posty

Wyświetlanie postów z maj, 2016

"Paweł, sługa Boga...", czyli początek Listu do Tytusa...

"...pędzę ku wyznaczonej mecie...", czyli motto św. Pawła...

"Panie, nie trudź się...", czyli SŁOWA do modlitwy...

"...starajcie się, aby [On] was zastał bez plamy...", czyli o gotowości...

"Teraz zaś już nie ja żyję...", czyli program życia...

"Ty jesteś kapłanem na wieki...", czyli SŁOWA do zapamiętania...

"W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź!", czyli o Mocy IMIENIA...

"Codziennie trwali...", czyli o idei Oratorium...

"Trwali...", czyli o budowli Kościoła...

"Wszystko, co ma Ojciec, jest moje...", czyli SŁOWA Życia...

"Nawróćcie się (...) i niech każdy z was ochrzci się...", czyli o warunkach ZBAWIENIA...

"Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem...", czyli wyznanie wiary św. Piotra...

"Miałem Pana zawsze przed oczami...", czyli Psalm 16 w ustach św. Piotra...

"Ci ludzie nie są pijani...", czyli o trzeźwym upojeniu...

"Upili się młodym winem...", czyli o skutkach przyjęcia Ducha...

"I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym...", czyli o echu z Nieba...

"Wszyscyśmy (...) zostali napojeni jednym Duchem...", czyli o Tajemnicy DUCHA ŚWIĘTEGO...

"Wyleję Ducha mego na wszelkie ciało...", czyli zapowiedź Pięćdziesiątnicy...

"Dziękuję Bogu...", czyli rady św. Pawła...

"Ojcze sprawiedliwy! (...) Objawiłem im Twoje imię...", czyli modlitwa arcykapłańska Pana...

"Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu...", czyli modlitwa Pana...

"Jam jest Alfa i Omega...", czyli autoprezentacja Boga...

"...będę się weselił z Twoich przykazań, które miłuję...", czyli o radości (ze) SŁOWA...

"Pan wstępuje...", czyli o Niebie...

"Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie!", czyli abecadło duchowej wojny...

"...to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość...", czyli o przejściu przez ogień...

"Zesłałeś, Boże, obfity deszcz...", czyli błaganie...

"...oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka...", czyli o drodze do świętości...

"Oto Matka twoja...", czyli obrazy...

"Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia...", czyli o światłach Królestwa Bożego...

"...jego świątynią jest Pan, Bóg wszechmogący oraz Baranek...", czyli Jezusowa katecheza o BOGU...