Posty

Wyświetlanie postów z październik, 2015

"Błogosławiony mąż, którego Ty wychowujesz, Panie...", czyli o Bożej Pedagogii...

"Chwal, Jeruzalem, Pana...", czyli psalm w wersji renesansowej...

"A Ty, Panie, mój Panie, ujmij się za mną...", czyli modlitwa...

"Niebiosa głoszą chwałę Boga...", czyli hymn Chwały...

"Pan uczynił nam wielkie rzeczy...", czyli opowieść o życiu...

"Bóg wstaje...". czyli psalm rezurekcyjny...

"Ty jesteś Piotr - Opoka...", czyli SŁOWA - klucze...

"Do Pana należy ziemia i wszystko...", czyli o wzajemności...

"Dobry jesteś...", czyli SŁOWA (do) modlitwy...

Błogosławiony człowiek...", czyli Psalm programowy...

"Nasza pomoc w imieniu Pana...",czyli o Bogu Obrońcy...

"Oto przychodzę...", czyli moje miejsce w SŁOWIE...

"Błogosławiony Pan, Bóg Izraela...", czyli modlitwa uwielbienia...

"Spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpieniem...", czyli SŁOWA (o) MISTERIUM...

"Potomkowie Abrahama...", czyli Psalm o Przymierzu...

"Szczęśliwy człowiek, któremu odpuszczona została nieprawość...", czyli Psalm o Pokucie...

"Z głębokości wołam do Ciebie, Panie...", czyli psalm Arvo Parta...

"Jedynie w Bogu spokój znajduje ma dusza...", czyli modlitwa odpoczynku...

"Niebiosa głoszą chwałę Boga...", czyli pieśń Chwały...

"Ujrzały wszystkie krańce ziemi...", czyli o Bogu Zbawcy...

"Nauczycielu dobry, co mam czynić...?", czyli SŁOWA - klucze do mądrości...

"Pan króluje...", czyli Psalm o Królu...

"Chwalić Cię będę, Panie całym moim sercem...", czyli pieśń Chwały...

"Błogosławiony człowiek...", czyli o drodze (do) świętości przez SŁOWO...

"Panie, (...) nieustannie wołam do Ciebie...", czyli Jezusowy ideał modlitwy...

"Z głębokości wołam...", czyli Psalm 130 w wersji Mozarta...

"W utrapieniu moim wołałem do Pana...", czyli psalm Jonasza...

"Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im...", czyli SŁOWA do modlitwy...

"Patrzcie i cieszcie się ubodzy...", czyli radosny finał Psalmu 69...

"...rozkazał swoim aniołom, aby cię strzegli...", czyli obietnica anielskiej pomocy...

"Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę...", czyli uwielbienie SŁOWA...