Posty

Wyświetlanie postów z kwiecień, 2014

"Błogosławiony, który czuwa i strzeże swych szat..."

"Błogosławieni, którzy w Panu umierają - już teraz..."

"Błogosławiony, który odczytuje, i którzy słuchają słów Proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane..."

"A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz...", czyli o Bogu przekonującym niedowierzającego człowieka...

"Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia...", czyli o Bogu ukazującym się...

"Jezus znowu ukazał się nad Morzem Tyberiadzkim...", czyli o Bogu czekającym na brzegu wieczności....

"Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze...", czyli o Bogu, którego można dotknąć...

"W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi...", czyli o Bogu, który uczestniczy w drodze ukochanych ludzi...

"Maria Magdalena (...) stała przed grobem płacząc...", czyli o Bogu, który spotyka się z ukochanym człowiekiem...

"Jezus (...) rzekł: Witajcie...", czyli Paschalna Ewangelia...

"Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena...", czyli ALLELUJA! PAN ŻYJE!!!

"Józef z Arymatei (...) poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa.."

"Oto się powiedzie mojemu Słudze...", czyli Wielki Piątek...

"Było to przed Świętem Paschy...", czyli Wielki Czwartek...

"Ja, Jezus, posłałem mojego anioła..."

"I ukazał mi rzekę wody życia..."

"I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową..."

"Potem ujrzałem wielki biały tron i na nim Zasiadającego..."

"A gdy się skończy tysiąc lat, z więzienia swego szatan zostanie zwolniony..."

"Potem ujrzałem anioła, zstępującego z nieba..."

"Potem ujrzałem niebo otwarte: a oto - biały koń..."

"Potem usłyszałem jak gdyby głos donośny wielkiego tłumu w niebie..."

"I będą płakać i lamentować nad nią królowie ziemi..."

"I usłyszałem inny głos z nieba..."

"Potem ujrzałem innego anioła - zstępującego z nieba..."

"Potem przyszedł jeden z siedmiu aniołów..."

"Potem posłyszałem donośny głos ze świątyni..."

"Potem ujrzałem: w niebie została otwarta świątynia Przybytku..."

"I ujrzałem na niebie znak..."

"Potem ujrzałem: oto biały obłok..."