Posty

Wyświetlanie postów z luty, 2014

"A teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań..."

"Parą jesteście, co się ukazuje na krótko, a potem znika..."

"Bracia, nie oczerniajcie jeden drugiego!"

"Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami?"

"Kto spośród was jest mądry i rozsądny?", czyli o mądrości według zamysłu Bożego...

"Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół..."

"...język jest ogniem, sferą nieprawości...", czyli o ważnym organie człowieka...

"Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków."

"Mówcie i czyńcie tak, jak ludzie, którzy będą sądzeni na podstawie Prawa wolności..."

"Czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze...?", czyli o królewskim Prawie...

"Wiedzcie (...): każdy człowiek winien być chętny do słuchania..."

"Za pełną radość poczytujcie to sobie, (...) ilekroć spadają na was różne doświadczenia..."

"Słyszeliście, że powiedziano (...). A Ja wam powiadam...", czyli Jezusowe Przykazania...

"Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, śle pozdrowienie dwunastu pokoleniom w rozproszeniu."

"Temu zaś, który może was ustrzec od upadku i stawić nienagannymi i rozradowanymi wobec swej chwały, jedynemu Bogu, Zbawcy naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, chwała, majestat, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz, i na wszystkie wieki!"

"Wy (...), umiłowani, przypomnijcie sobie..."

"Pragnę (...), żebyście przypomnieli sobie..."

"...uważam za potrzebne napisać do was, aby zachęcić do walki o wiarę..."

"...miłosierdzie wam i pokój, i miłość niech będą udzielone obficie..."

"Wy jesteście solą dla ziemi (...). Wy jesteście światłem świata..."

"O Demetriuszu wszyscy dobrze świadczą..."

"Napisałem kilka słów do gminy..."

"Ucieszyłem się bardzo z przybycia braci..."

"[Ja] prezbiter - do umiłowanego Gajusa..."

"Wiele mógłbym wam napisać..."

"Wielu bowiem pojawiło się na świecie zwodzicieli..."

"Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi (...), przynieśli Jezusa do Jerozolimy..."

"A teraz proszę cię, Pani, abyśmy się wzajemnie miłowali..."