Posty

Wyświetlanie postów z grudzień, 2016

"...w Nim też otrzymaliście obrzezanie...", czyli o istocie chrześcijaństwa...

"...będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka...", czyli o wielkim Sakramencie...

"...nie przestajemy (...) prosić Boga, abyście doszli do pełnego poznania Jego woli..."

"Wszystkich nowo narodzonych chłopców wyrzucajcie do rzeki...", czyli Święto Młodzianków...

"...życie objawiło się...", czyli Święto św. Jana...

"Panie Jezu, przyjmij ducha mego!", czyli świadectwo św. Szczepana...

"Chwała Bogu na wysokościach...", czyli przesłanie Bożego Narodzenia...

"...wszystkie krańce ziemi zobaczą zbawienie naszego Boga...", czyli wigilijne rozważania...

"...zlituje się Pan nad Syjonem, zmiłuje się nad wszelką jego ruiną...", czyli Izajaszowe proroctwa...

"Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu...", czyli o Bogu - Matce...

Słuchajcie...", czyli o imionach chrześcijanina...

"Ja sam, Ja jestem pierwszy i Ja również ostatni...", czyli o Bożym "JA"...

"Zstąp i usiądź w prochu, Dziewico, Córo Babilońska!", czyli o końcu Babilonii...

"Józefie, (...) nie bój się...", czyli dialogi człowieka z Bogiem...

"Ja jestem Pan...", czyli o Bożym działaniu...

"Opustoszały drogi...", czyli o pustyni...

"Wreszcie zostanie wylany na nas Duch z wysokości...", czyli Słowa proroctwa...

"On słów swoich nie cofa...", czyli Słowa przeciwko Egiptowi...

"Pan Zastępów osłoni Jeruzalem, (...) oszczędzi i wyzwoli...", czyli obrazy Boga...

"...oczy twoje patrzeć będą na twego Mistrza...", czyli Izajaszowa teologia...

"Bóg (...) przychodzi...", czyli o radości Niedzieli "Gaudete"...

"Ach, Arielu, Arielu...", czyli o Świętym Mieście...