"Jezus przechodził w szabat pośród zbóż...", czyli Jezusowa wizja życia...


Mk 2,28-32

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: «Patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno?» On im odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom». I dodał: «To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu».


Jezus przechodził w szabat pośród zbóż... Przypomina mi się to, co Pan powiedział: "Jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa (...). Oto powiadam wam: Podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak bieleją na żniwo" (J 4,35)... Jezus widzi Eucharystię... Setki, tysiące, miliony, miliardy cząstek Bożego Chleba rozdawanego wszystkim głodnym (godnym)...

Chleb - Życie - Miłość - Obecność - Łaska - Świętość - Napełnienie - Nasycenie

PS. "Nawiedziłeś ziemię i nawodniłeś, ubogaciłeś ją obficie. Strumień Boży wodą jest wezbrany, zboże im przygotowałeś. Tak przygotowałeś ziemię: bruzdy jej nawodniłeś, wyrównałeś jej skiby, deszczami ją spulchniłeś i pobłogosławiłeś jej płodom. Rok uwieńczyłeś swymi dobrami i Twoje ślady opływają tłustością" (Ps 65,10nn)... Na Jego przyjście pola obrodziły dojrzałym nasienie: jest to Pascha Pana. Dojrzałym nasieniem jest On, Zbawiciel, który kiełkuje z ziemi (Iz 45,8)
[S. Fausti SI, Rozważaj i głoś Ewangelię..., s. 105]...

Komentarze