"Ujrzeliśmy (...) Jego gwiazdę...", czyli Epifania...


Mt 2,1-12

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: „Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon”. Skoro usłyszał to król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: „W Betlejem judzkim, bo tak napisał prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela”. Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: „Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon”. Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny.


Ujrzeliśmy (...) Jego gwiazdę. ...gwiazda... ...ujrzeli gwiazdę...

...przybyli... ...przybyliśmy... Udajcie się... ...szła (...), przyszła... Weszli... udali się...

...zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon...

...otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę...

gwiazda światło widzenie
droga ruch szukanie
adoracja cześć uwielbienie
spotkanie wzajemność obdarowanie


PS. Obraz


Botticelli, Pokłon Trzech Króli (reprodukcja malowidła pochodzi ze strony:
mwo,x350,ipad_2_snap.u3.png (272×350) (redbubble.net))

Jest wielce prawdopodobne, że zjawiskiem, które pojawiło się na Niebie w czasach Jezusa, była koniunkcja planet. [Więcej na temat: Gwiazda betlejemska na niebie. Koniunkcja Jowisza i Saturna 21 grudnia - Planeta].

Interesujące i poetyckie myśli na temat koniunkcji są tu: www.myślę.pl
http://www.xn--myl-ura24a.pl/.../koniunkcja-przesileniowa/

Komentarze