"...łódka była dla Niego stale w pogotowiu...", czyli o "pogotowiu" Jezusa...

Mk 3,7-12

Jezus oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora. A przyszło za Nim wielkie mnóstwo ludzi z Galilei. Także z Judei, z Jerozolimy, z Idumei i Zajordania oraz z okolic Tyru i Sydonu szło do Niego mnóstwo wielkie na wieść o tym, jak wiele działał. Toteż polecił swym uczniom, żeby łódka była dla Niego stale w pogotowiu ze względu na tłum, aby na Niego nie napierano. Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do Niego, aby Go dotknąć. Nawet duchy nieczyste, na Jego widok, padały przed Nim i wołały: «Ty jesteś Syn Boży». Lecz On surowo im zabraniał, żeby Go nie ujawniały.


Jezus oddalił się... Anechoresen oznacza "wycofał się", odłączył się", "oddzielił się", "odszedł"... Skąd? Z życia zewnętrznego... Z przestrzeni aktywności... Jezus potrzebuje samotności... Staje się pierwszym anachoretą (pustelnikiem)... Co ciekawe, zabiera do swego eremu przyjaciół - apostołów...


PS. łódka była dla Niego stale w pogotowiu... Użyty tu grecki czasownik "proskartereo" oznacza dosłownie trwać przy czymś uporczywie, wytrwale, trwać w służbie. W odniesieniu do łódki oznacza zachować ją zawsze do dyspozycji Jezusa (...). Zrobiona z drzewa jak krzyż, nie da się pochłonąć przez morze i utrzymuje przy życiu tych, którzy nią płyną. Nie tylko chroni przed otchłanią, ale pozwala przepłynąć morze i dotrzeć do drugiego brzegu. Już kiedyś ludzkość i zwierzęta uniknęły śmierci wraz z Noe (Rdz 6,13nn). Łódka jest symbolem Kościoła, który przeciwstawia się złu świata i prowadzi człowieka do ziemi obiecanej przez Boga [S. Fausti SI, Rozważaj i głoś Ewangelię..., s. 118]...

Komentarze

 1. " Jezus oddalił się ze swymi uczniami ...."...(!!) " Jezus potrzebuje samotności."(??) O jakiej samotność i ksiądz pisze? Samotność z uczniami to nie samotność!! Jaki z Niego " pustelnik" ??
  Gdzie zabiera?? eremu?

  Pustelnik nie siedzi z przyjaciółmi! Tylko z Bogiem!

  Każdy interpretuje jak chce
  Niektórzy doszukują się wzniosłych wydarzeń

  Takie to wszystko wymuszane sztuczne wzniosłe dalekie  OdpowiedzUsuń

Prześlij komentarz