wtorek, 25 kwietnia 2017

"Jak gdyby cudem stałem się dla wielu...", czyli Psalm 71...

Psalm 71
 
"W Tobie, Panie, moja ucieczka,
niech nie doznam wstydu na wieki;
wyrwij mnie i wyzwól w Twej sprawiedliwości,
nakłoń ku mnie swe ucho i ocal mnie!
Bądź mi skałą schronienia
i zamkiem warownym, aby mnie ocalić,
boś Ty opoką moją i twierdzą.
Boże mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca,
od pięści złoczyńcy i ciemiężyciela.
Ty bowiem, mój Boże, jesteś moją nadzieją,
Panie, ufności moja od moich lat młodych!
Ty byłeś moją podporą od narodzin;
od łona matki moim opiekunem.
Ciebie zawsze wysławiałem.
Jak gdyby cudem stałem się dla wielu,
Ty bowiem byłeś potężnym mym wspomożycielem.
Usta moje były pełne Twojej chwały,
przez cały dzień - Twojej sławy.
Nie odtrącaj mnie w czasie starości;
gdy siły ustaną, nie opuszczaj mnie!
Albowiem moi wrogowie o mnie rozprawiają,
czyhający na moje życie radzą się nawzajem,
«Bóg go opuścił - mówią -
gońcie go, chwytajcie,
bo nie ma on wybawcy».
O Boże, nie stój z daleka ode mnie,
mój Boże, pośpiesz mi na pomoc!
Niech się zawstydzą i niech upadną wrogowie mego życia;
niech się hańbą i wstydem okryją szukający mego nieszczęścia!
Ja zaś będę zawsze ufał
i pomnażał wszelką Twą chwałę.
Moje usta będą głosić Twoją sprawiedliwość,
przez cały dzień Twoją pomoc:
bo nawet nie znam jej miary.
Przyjdę z potężnymi czynami Pana
i będę przypominał tylko Jego sprawiedliwość.
Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości,
i do tej chwili głoszę Twoje cuda.
Lecz i w starości, i w wieku sędziwym
nie opuszczaj mnie, Boże,
gdy [moc] Twego ramienia głosić będę,
całemu przyszłemu pokoleniu - Twą potęgę,
i sprawiedliwość Twą, Boże, sięgającą wysoko,
którą tak wielkich dzieł dokonałeś:
o Boże, któż jest równy Tobie?
Zesłałeś na mnie wiele srogich utrapień,
lecz znowu przywrócisz mi życie
i z czeluści ziemi znów mnie wydobędziesz.
Pomnóż moją godność
i pociesz mnie na nowo!
A ja chcę wielbić na harfie
Twoją wierność, mój Boże!
Będę Ci grał na cytrze,
Święty Izraela!
Rozradują się moje wargi, gdy będę Ci śpiewał,
i dusza moja, którą odkupiłeś.
Również mój język przez cały dzień
będzie głosił Twoją sprawiedliwość,
bo okryli się hańbą i wstydem
szukający mojego nieszczęścia."

W Psalmie 71 szukam SŁÓW - kluczy...

1. W Tobie, Panie, moja ucieczka (...). Bądź mi skałą schronienia i zamkiem warownym. (...) boś Ty opoką moją i twierdzą (...). Ty bowiem, mój Boże, jesteś moją nadzieją, Panie, ufności moja (...). Ty bowiem byłeś potężnym mym wspomożycielem... Pierwszym kluczem otwieram drogę do TAJEMNICY BOGA...

2.

poniedziałek, 24 kwietnia 2017

"Racz mnie wybawić, o Boże; Panie, pospiesz mi na pomoc!", czyli Psalm 70...

Psalm 70

"Kierownikowi chóru. Dawidowy. Ku wspomnieniu.
Racz mnie wybawić, o Boże;
Panie, pospiesz mi na pomoc!

Niech się zawstydzą i okryją rumieńcem
ci, którzy godzą na moje życie.
Niech się cofną okryci wstydem
ci, którzy z nieszczęść moich się weselą.
Niechaj odstąpią okryci hańbą,
którzy [mi] mówią: «Ha, ha».
Niech się radują i weselą w Tobie
wszyscy, co Ciebie szukają.
Niech zawsze mówią: «Bóg jest wielki!»
ci, którzy pragną Twojej pomocy.
Ja zaś ubogi jestem i nędzny,
Boże, szybko przyjdź mi z pomocą!
Tyś wspomożyciel mój i wybawca:
nie zwlekaj, o Panie!"

[post numer 1600]

...ubogi jestem i nędzny... Jestem grzesznikiem...

Racz mnie wybawić, o Boże; Panie, pospiesz mi na pomoc! (...) Boże, szybko przyjdź mi z pomocą! Tyś wspomożyciel mój i wybawca: nie zwlekaj, o Panie! Z głębi serca wołam: "Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu! Panie, pospiesz ku ratunkowi memu!" Tak modlę się, gdy kusi mnie zły...

Niech się zawstydzą i okryją rumieńcem ci, którzy godzą na moje życie (...). Niech się cofną (...). Niechaj odstąpią... Z wiarą wyznaję: "W IMIĘ JEZUSA CHRYSTUSA wyrzekam się wszelkiego zła i nakazuję wszystkim nieprzyjaciołom, żeby ode mnie odeszli i nie uprzykrzali mi życia!"

Niech się radują i weselą w Tobie wszyscy, co Ciebie szukają. Niech zawsze mówią: «Bóg jest wielki!» ci, którzy pragną Twojej pomocy... Z mocą ogłaszam KRÓLESTWO BOŻE w moim małym świecie!

niedziela, 23 kwietnia 2017

"Jesteś moim Bogiem, chcę Ci dziękować...", czyli pieśń na Niedzielę Miłosierdzia...

Psalm 118,26-29

"Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie!
Błogosławimy wam z domu Pańskiego.
Pan jest Bogiem:
niech nas oświeci!
Ścieśnijcie szeregi, z gałęziami w rękach,
aż do rogów ołtarza.
Jesteś moim Bogiem, chcę Ci dziękować:
Boże mój, chcę Ciebie wywyższać.
Wysławiajcie Pana, bo dobry;
bo łaska Jego na wieki.
"

"Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane»" (J 20,19-23). W Święto miłosiernego Jezusa wołam: "Jesteś moim Bogiem, chcę Ci dziękować: Boże mój, chcę Ciebie wywyższać. Wysławiajcie Pana, bo dobry; bo łaska Jego na wieki (...). Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie! (...). Pan jest Bogiem: niech nas oświeci! JEZU, który każdego dnia do mnie przychodzisz i wołasz: «POKÓJ tobie!», spraw, abym powierzył się całym sobą Twojemu MIŁOSIERDZIU! JEZU, UFAM TOBIE!" 

W Dzienniczku św. Faustyny czytam: Kiedy przyjęłam Jezusa w Komunii św. serce moje całą mocą zawołało: "Jezu, przeistocz mnie w drugą hostię. Chcę być żywą hostią dla Ciebie. Tyś wielki Pan, Wszechmocny, Ty mi możesz tę łaskę uczynić". I odpowiedział mi Pan: "Jesteś żywą hostią, miłą Ojcu Niebieskiemu, ale rozmyślaj - czym jest hostia - ofiara, a więc...?" O mój Jezu, rozumiem znaczenie hostii, rozumiem znaczenie ofiary. Pragnę być przed Majestatem Twoim żywą hostią, to jest żywą ofiarą, która codziennie płonie na Twoją cześć (nr 1826)...

sobota, 22 kwietnia 2017

"Oto dzień, który Pan uczynił...", czyli o paschalnej radości...

Psalm 118,22-25

"Kamień odrzucony przez budujących
stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana:
cudem jest w oczach naszych.
Oto dzień, który Pan uczynił:
radujmy się zeń i weselmy!
O Panie, wybaw!
O Panie, daj pomyślność!"

Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym... Jezus jest KAMIENIEM węgielnym mojego domu...

Oto dzień, który Pan uczynił: radujmy się zeń i weselmy! Jezus jest zwycięskim DNIEM, który nie zna zachodu! Pan jest moim ZMARTWYCHWSTANIEM i ŻYCIEM...

O Panie, wybaw! Jezus wyciąga mnie ze zła. Pan jest moim ODKUPICIELEM...

piątek, 21 kwietnia 2017

"Oto jest brama Pana...", czyli teologia Eucharystii w świetle Psalmu 118......

Psalm 118,19nn

"Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości:
chcę wejść i złożyć dzięki Panu.
Oto jest brama Pana,
przez nią wejdą sprawiedliwi.
Dziękować Ci będę, że mnie wysłuchałeś
i stałeś się moim zbawieniem."

...chcę wejść i złożyć dzięki Panu... Gdy sprawuję Eucharystię, modlę się z całego serca: "PANIE JEZU CHRYSTE, dziękuję CI za to, co dla mnie robisz"...

Oto jest brama Pana... Gdy przyjmuję PANA w Komunii Świętej, wierzę, że otwiera się przede mną DROGA szczęśliwej wieczności [Jezus woła do mnie: "Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym" (J 6,54)]...

Dziękować Ci będę, że mnie wysłuchałeś i stałeś się moim zbawieniem... Gdy składam na ołtarzu Najświętszą Ofiarę i dotykam mojego JEZUSA, doświadczam MIŁOŚCI...

czwartek, 20 kwietnia 2017

"Nie umrę, lecz będę żył...", czyli pieśń o moim Jezusie...

Psalm 118,13-18

"Popchnięto mnie, popchnięto, bym upadł,
lecz Pan mi dopomógł.
Pan, moja moc i pieśń,
stał się moim Zbawcą.

Okrzyki radości i wybawienia
w namiotach ludzi sprawiedliwych:
Prawica Pańska moc okazuje,
prawica Pańska wysoko wzniesiona,
prawica Pańska moc okazuje.

Nie umrę, lecz będę żył
i głosił dzieła Pańskie.
Ciężko mnie Pan ukarał,
ale na śmierć mnie nie wydał."

W Psalmie 118 słyszę SŁOWA, które smakują mojej duszy jak najlepsze specjały...

Pan, moja moc i pieśń, stał się moim Zbawcą... Mój Zbawiciel Jezus jest Mistrzem. Bardzo chcę, żeby Pan - Maestro - grał na strunach mojej duszy najpiękniejszą muzykę...

Prawica Pańska moc okazuje, prawica Pańska wysoko wzniesiona, prawica Pańska moc okazuje... Mój Zbawiciel Jezus jest Wojownikiem. Bardzo chcę, żeby Pan - Dowódca Armii Bożych żołnierzy - dał mi siłę do walki o Królestwo Boże...

Nie umrę, lecz będę żył... Mój Zbawiciel Jezus zmartwychwstał i żyje! Bardzo chcę, żeby Pan - Żyjący - dał mi Życie w obfitości... 

środa, 19 kwietnia 2017

"Osaczyły mnie wszystkie narody, lecz starłem je w imię Pańskie...", czyli o duchowej walce...

Ps 118,10-12

"Osaczyły mnie wszystkie narody,
lecz starłem je w imię Pańskie.

<Osaczyły mnie w krąg, tak, osaczyły mnie,
lecz starłem je w imię Pańskie>.
Osaczyły mnie w krąg jak pszczoły,
paliły jak ogień ciernie:
lecz starłem je w imię Pańskie."

Osaczyły mnie wszystkie narody (...). Osaczyły mnie w krąg, tak, osaczyły mnie (...). Osaczyły mnie w krąg jak pszczoły... Zło (zły) osacza...
 
...lecz starłem je w imię Pańskie. (...) starłem je w imię Pańskie. (...) starłem je w imię Pańskie... W IMIĘ PANA JEZUSA CHRYSTUSA zwyciężam wszelkie zło...